ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

      Η ιστοσελίδα Fourantzis online store , δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΟΥΡΑΝΤΖΗΣ-ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΑΝΤΖΗ ΟΕ με έδρα το Κιλκίς, οδός 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 132, Τ.Κ. 61100 ΚΙΛΚΙΣ με Α.Φ.Μ. 099140083 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 14503035000 Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, με e-mail info@fourantzis.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2341 30 2002. Η ανωτέρω εταιρεία είναι μέλος του εμπορικού επιμελητηρίου Κιλκίς, και μέσω της ιστοσελίδας αυτής έχει ως σκοπό την προώθηση και  διάθεση των προϊόντων της στο Διαδίκτυο. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Fourantzis online store παραχωρεί τη συγκατάθεσή του και συναινεί στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στo Fourantzis online store. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Fourantzis online store . Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Fourantzis online store . Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η χρήση της ιστοσελίδας Fourantzis online store  αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως όλους τους όρους χρήσης της παρούσας και η εξακολούθηση της χρήσης του Fourantzis online store  ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

2. ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

       Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) Fourantzis online store που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο Δίκτυο από την Fourantzis online store προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Fourantzis online store ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους.

      Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Fourantzis online store ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.  Το Fourantzis online store παρέχει το Περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα , φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "ΌΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΈΧΟΥΝ".

     H χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων της Fourantzis online store.

     Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων, το δε Fourantzis online store δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.Το Fourantzis online store καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία (όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses).

     Το Fourantzis online store διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

    Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το Fourantzis online store ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του Fourantzis online store ή των τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

    Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών του Fourantzis online store προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής Υπηρεσιών του Fourantzis online store.

 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

     Μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 132 στο Κιλκίς ή στον αριθμό τηλεφώνου 2341 30  2002 από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 09:00-15:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@fourantzis.gr  για κάθε πληροφορία που θέλετε να αντλήσετε για τα χαρακτηριστικά των πωλούμενων προϊόντων.

     Παρά το γεγονός ότι καταβάλλεται προσπάθεια συνεχούς ενημέρωσης και αναβάθμισης της σελίδας, ωστόσο λόγω του διαδικτυακού προγράμματος περιήγησης ή της οθόνης , ενδέχεται τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στην ιστοσελίδα του Fourantzis online store να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πραγματικά όσον αφορά την εικόνα και τα χρώματα. Οι εικόνες και τα χρώματα προορίζονται μόνο για σκοπούς αναπαράστασης. Η συσκευασία είναι πιθανό να διαφέρει από αυτή που φαίνεται στη φωτογραφία. Για περαιτέρω απορίες ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το Fourantzis online store με όποιον τρόπο από τους παραπάνω επιλέξει.

      Προσφέρουμε προς πώληση μόνο αυθεντικά προϊόντα που έχουμε προμηθευτεί από τους επίσημους οίκους μόδας, κατασκευαστές ή επίσημους αντιπροσώπους. Κανένα προϊόν μας δεν είναι μεταχειρισμένο, ελαττωματικό ή κατώτερης ποιότητας.

4. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

      Οι διαδικτυακές τιμές των προϊόντων της ιστοσελίδας είναι ίδιες με αυτές του φυσικού καταστήματός μας. Όλες οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α., δεν περιλαμβάνουν όμως δαπάνες μεταφοράς. Η συνολική τιμή προκύπτει μετά την επιλογή του προϊόντος κατά την εξέλιξη των τεχνικών σταδίων της παραγγελίας, σε κάθε περίπτωση πριν την σύναψη της παραγγελίας, και η αποθήκευση των ανωτέρω είναι δυνατή απ’ ευθείας από την ιστοσελίδα μας. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα προκύπτει αφού προστεθούν τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής των προϊόντων, με τα οποία επιβαρύνεται αποκλειστικά ο πελάτης, ο οποίος θα ενημερώνεται πριν την επιβεβαίωση και την αποστολή της παραγγελίας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών των προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, μία τέτοια ανατιμολόγηση των προϊόντων δεν θα επηρεάζει τις ήδη επιβεβαιωμένες παραγγελίες, τις οποίες έχει αποδεχθεί η εταιρία. Η συναλλαγή θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης και αποδοχής από την εταιρία.

 Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή ανθρώπινα λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προιόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα διόρθωσης λαθών ή ανανέωσης πληροφοριών στα προιόντα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

       Το Fourantzis online store δεν παρέχει καμία επιπλέον εγγύηση για τα προϊόντα τα οποία παρέχει, δεδομένου του είδους των προϊόντων και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Για οποιοδήποτε ελάττωμα ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. περί πωλήσεως.   

6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  


      Οι παραγγελίες που γίνονται δεκτές από το
Fourantzis online store υπόκεινται στη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Το Fourantzis online store προσφέρει προς πώληση προϊόντα που είναι διαθέσιμα για αποστολή από το κατάστημά του.Είναι πιθανό κατά τη διάρκεια εργάσιμων ωρών το προϊόν που έχετε επιλέξει να αγοραστεί/κρατηθεί από κάποιον πελάτη μας στο φυσικό κατάστημα . Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το προϊόν να μην είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό κατάστημα.Δεσμευόμαστε, ωστόσο, να επικοινωνήσουμε με εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας, πληροφορώντας σας για την προθεσμία εντός της οποίας θα μπορεί να σας παραδοθεί το προϊόν ή για την τυχόν πλήρη έλλειψη του συγκεκριμένου προϊόντος.

 

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
                
       Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του
Fourantzis online store και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

 Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Κιλκίς.

8. ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

       Όλες οι συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται με το Fourantzis online store διέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή - κοινοτική νομοθεσία σχετικά με θέματα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η προστασία καταναλωτών και οι συμβάσεις από απόσταση. Η εταιρία μας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της προστασίας προσωπικών δεδομένων του χρήστη όσο και των δεδομένων των ηλεκτρονικών του/της συναλλαγών και θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο με τα πλέον σύγχρονα μέσα, ώστε να του/της παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Στην περίπτωση που το Fourantzis online store  χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται γι’αυτόν καθώς και τη διόρθωσή τους , σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

Για περαιτέρω ασφάλεια του χρήστη, θα πρέπει ο ίδιος να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Ενημερωτικό υλικό θα λαμβάνει ο χρήστης μόνον εφόσον το επιθυμεί και το δηλώσει κατά τη διάρκεια της εγγραφής του ως μέλος.Σε κάθε περίπτωση το Fourantzis online store δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και τις πληροφορίες που του εμπιστεύεται. Τα προσωπικά δεδομένα που θέτει ο χρήστης στη διάθεσή του Fourantzis online store με την εγγραφή του ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών του.

Product added to wishlist

We use cookies to improve your website
experience and this may include cookies
from third parties.
By continuing to browse this website you
consent to our use of cookies.